Viktigt meddelande angående årets medlems- och spelavgifter

Vi vill påminna om att medlemsavgiften i föreningen WGCC har förfallit. Spelavgiften i bolaget WGAB förfaller 30/4 medan 50% av spelavgiften ska andelsmedlem ha erlagt senast 28/2 för att ha rösträtt på årsmötet enligt meddelande utsänt 23/1, i övrigt och resten/slutbetalning av spelavgiften förfaller 30/4.
Vi har uppmärksammat att informationen om möjligheten att dela upp spelavgiften kan, i många fall, ha fallit bort, vi ber om ursäkt för det.
Vi skickar alltid ut fakturor via e-post, för det fall man inte begärt annat, och vi är medvetna om att vissa e-postprogram kan tolka e-post med bifogade filer som skräppost, har du inte fått din faktura så maila kansli@wgcc.se så skickar vi den på nytt.
Detta är ett generellt utskick till alla medlemmar, har du redan erlagt avgifterna så ska du naturligtvis bortse från denna påminnelse!

Vänliga hälsningar
Wermdö Golf & Country Club