Välbesökt extrastämma 13/8

Kön var lång utanför restaurang Villa Wermdö vid 19-tiden den 13 augusti där klubbens extra årsmöte skulle hållas. Incheckningen gick dock fort och smidigt. När röstlängden var summerad visade den hela 226 deltagare och mötet var därför ett av de mest välbesökta i klubbens historia. Eftersom bara 140 sittplatser fanns blev såväl trappan som verandan och baren snabbt fyllda med stående mötesdeltagare. Dagordningen bestod bara av en enda punkt, styrelsens förslag till anskaffande av en avsaltnings-anläggning med finansiering genom avyttring av tomtmark ovanför parkeringen. Gunilla Hamel valdes till mötesordförande och Inger Johansson till sekreterare. Klubbordförande Lennart Svensson och klubbchef Fredrik Graff redogjorde för bakgrund och förutsättningar för förslaget. Många yttrade sig i en lång efterföljande diskussionen innan mötesordföranden drog ett streck för debatten och kallade till omröstning. Av praktiska skäl skedde röstandet genom nedläggning av en grön eller röd röstsedel i två champagnehinkar som bars runt av justeringspersonerna Rebecka Surtevall och Olle Sundling och som sedan tömdes ut på podiet och räknades. Gunilla Hamel kunde därefter meddela att styrelsens förslag fått stöd genom 182 av de totalt 226 rösterna och då beslutats av årsmötet. Vid 21-tiden avslutades mötet som trots en överfull lokal kunde genomföras på ett förhållandevis enkelt sätt. En stor eloge till alla som stående höll ut hela mötet! Tack också till Villa Wermdö för fin service med lokal med många extra stolar och goda wraps!

Ordförande Lennart Svensson
VD/Klubbchef Fredrik Graff
Eminenta mötesordförande Gunilla Hamel