Tillgång till Regel- och handicapkommittén efterlyses

Är du road av golfregler och hur hcp fungerar?

Klubben har ovärderlig hjälp av Nils Bergkvist som under många år servat oss med regeltydningar och handicapsättningar. Som regel görs årsrevisionen av Golfförbundet men många gånger behöver man en uttydning av hur det görs. Frågorna kan vara många, både vad gäller hcp och regelfrågor under eller efter tävlingar såväl som sällskapsspel. Nu vill vi gärna att Nils får förstärkning av någon intresserad tillgång på klubben och som gärna, i förlängningen, kan tänka sig att axla ansvaret. Hör av dig till kansliet så förmedlar vi kontakt med Nils, maila kansli@wgcc.se.