Tillfälliga lokala regler per 2020-04-30

  1. Lägesförbättring med en klubblängd på den finklippta delen av spelfältet.
  2. Lägesförbättring med 1 scorekort är tillåtet om bollen ligger i ett sko eller slagmärke i en bunker, bollen ska placeras på närmaste punkt, dock ej närmare hål, där bunkern är i normalt skick. Lättnad ges inte om enbart spelarens stans påverkas.
  3. Spår av grävarbeten på hål 4-5, 17-18 ska betraktas som MUA (mark under arbete), lättnad ges enligt regel 16.1b
  4. Nysådda slänter på hål 1 och hål 5 ska betraktas som spelförbudszon, lättnad ges enligt regel 2.4.

Övriga regler: SGF:s Generella Lokala Regler och klubbens Lokala regler framgår i anslag i klubbhuset.
Se också tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Coronapandemin (Covid-19).

R & H-kommittén