Tävlingar

Klubben reserverar sig för ändringar. Information om spelformer, priser m m fylls på vartefter. Eventuella ändringar meddelas i god tid, senast 2 veckor före tävlingsdag.