Regler och handicap

Det nya världshandicapsystemet börjar ta form! Läs mer här: Världshandicap 2020

Ordningsregler på WGCC
SGF’s generella regler
Tävlingsbestämmelser

Tillfälliga lokala regler fr 2020-09-14
WGCC Riktlinjer med anledning av Covid-19
Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter gällande golfspel med anledning av Covid-19

Regel- och handicapkommittén

Kommittén leds av Kenneth Ehrnstedt där även Clas Rahmqvist, Staffan Altebro, Kjell Johansson, Johan Blomqvist, Henrik Nyström och Gunilla Hamel ingår .
Kommittén har också en grupp för banmarkeringar som består av Gert Åhlander och Eddie Zetterberg .
Handicapkommittén är den instans som varje ansluten klubb till SGF är skyldig att utse för att ansvara för tillämpningen av EGA:s handicapsystem.

Har du regelfrågor eller frågor kring ditt handicap – maila hcp@wgcc.se


Kommittén ansvarar för att
• justera spelarens handicap till den nivå som kommittén, i samarbete med spelaren, anser korrekt
• se till att banans markeringar är korrekta för att underlätta regeltolkningar
• tillsammans med distriktsförbundet se till att Lokala regler är korrekta och att de finns på klubbens anslagstavlor
• se till att Tillfälliga lokala regler speglar banans kondition och att den informationen finns på klubbens anslagstavlor
• se till att kommittén har goda regelkunskaper. I kvistiga frågor sker samarbete med distriktets regelexperter.