Nytt från Regel- och handicapkommittén

Vad gäller i år och framgent?
Wermdö Golf & Country Club

Nytt handicapsystem
United States Golf Association (USGA) och European Golf Association (EGA) har påbörjat ett projekt i syfte att utarbeta ett gemensamt handicapsystem. Kommer troligen att sjösättas 2018 eller 2019.

Ny regel från 1 januari 2017; Boll som oavsiktligt rubbas på green
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Alla våra Lokala Regler finns på Anslagstavla och Hemsida.

Regler generellt
Regelkommittén kommer då och då i Nyhetsbladet att beskriva regelhändelser som spelare råkar ut för på banan av mer generell natur. Vi börjar med provisorisk boll.

Provisorisk boll
Av och till hör jag talas om felaktig tillämpning av provisorisk boll. Det händer när en boll inte hittas att spelaren säger ”jag går tillbaka och slår en provisorisk”. Provisorisk boll spelas innan spelaren/partners går framåt.
Det man däremot kan säga är:
Jag går tillbaka och slår en ny boll, ni kan väl leta under tiden. Om bollen hittas inom 5 minuter och den nya bollen inte satts i spel fortsätter spelet på den ursprungliga bollen.
Om den provisoriska bollen redan droppats när den ursprungliga hittats ändrar ingenting. Om bollen droppats förfars enligt 20-6 som säger:
En felaktigt nyinsatt boll, eller en boll som droppats eller placerats på fel plats eller på annat sätt i strid med reglerna men inte spelats får lyftas, utan plikt, varefter spelaren måste fortsätta på rätt sätt.

Banans markeringar
I dagarna håller banmarkeringsgruppen som består av Tommy Lernemo, Eddie Zetterberg och Gert Åhlander på att se över och förbättra alla banmarkeringar.

R & HK / Nils Bergkvist