Kommittéer

Klubbverksamheten är organiserad i ett antal kommittéer.

 • Junior- och idrottskommittén
 • Banutvecklingskommittén
 • Damkommitté
 • Herrverksamheten är organiserad i HMSS, herrar med sen start på onsdagar och en informell sektion för FMS, Friday Morning Swingers, och RE, Running Electic.
 • Veterankommittér för dam och herr
 • Tävlingskommittén
 • Regel- och handikappkommittén
 • Klubbkommittén
 • Tennis
 • Jakt
 • Bridge

Vi är alltid tacksamma för frivilliga krafter inom kommittéerna, är du intresserad? Maila kansli@wgcc.se !