Mål stadgar dokument

Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år.

Styrelsen ska

  • organisera den operativa verksamheten så att den drivs på ett ekonomiskt, effektivt och serviceinriktat sätt.
  • organisera klubbverksamheten i ett antal kommittéer.
  • kontinuerligt informera medlemmarna om klubbens verksamhet. Hemsidan www.wermdogolf.se är WGCCs informationskanal till medlemmarna kompletterat med ett elektroniskt Nyhetsbrev som kontinuerligt skickas ut.

Styrelsen följer WGCCs stadgar och mål och ser också till att förnya dessa dokument vid behov. Klicka på respektive rubrik för att öppna dokumentet.

WGCC Stadgar

WGCC Mål 

WGCC Allmänna regler för innehavare av andelsbevis

Att vara medlem i WGCC – en sammanfattning av dina förmåner, rättigheter och skyldigheter som medlem.

Årligen tas ett dokument fram för ”Förutsättningar för kommande års verksamhetsplan” som skickas ut till medlemmarna under december. I god tid innan årsmötet skickas ”Årsredovisning och Verksamhetsplan” till medlemmarna.

Protokoll Extra Årsmöte WGCC 12 dec 2020

Årsmötesprotokoll WGCC 15 sep 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesdokument 2019

Årsmötesprotokoll 2018

WGCC Handlingsplan 2018-2020 pdf
WGCC Förutsättningar för Verksamhetsplan 2017 pdf

WGCC Årsredovisning 2016 pdf
WGCC Årsredovisning 2015
 pdf

Årsmötespresentation 2017 pdf