KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

Kallelse till extra årsmöte för WGCC och WGAB

Klubbens medlemmar kallas härmed till extra årsmöte måndagen den 28 augusti 2023, kl. 18.30

Mötet är utlyst av styrelsen och äger rum i Matsalen i WGCC klubbhus

Anmälan görs till: ekonomi@wermdogolf.se

                                         För handlingar, se www.wgcc.se – MEDLEM – Medlems inlogg (WGCC@1966).

                                       Observera att det i kallelsen står fel veckodag. Rätt dag är måndag 28 augusti. 

Styrelsen för Wermdö Golf & Country Club och Wermdö Golf AB