Information från Valberedningen

Förslag inför årsmötet 17 april 2018
Wermdö Golf & Country Club

Den nuvarande styrelsen består av ordföranden samt åtta ledamöter.
Klubbens ordförande och revisorer väljs enligt stadgarna alltid på ett år.

Bengt Möller har efter nio år i styrelsen, varav sju som ordförande, meddelat att han inte önskar bli nominerad för en ny mandatperiod. Av valberedningens ledamöter står Britt Eisner i tur att avgå.

Valberedningen föreslår:

Styrelsens ordförande:
Nyval av Lennart Svensson på ett år.

Styrelsens ledamöter:
Omval på två år av Fredrik Bergström, Åsa Lindqvist, Hans-Erik Nygren och Gun-britt Krusberg-Nilson

Nyval
på ett år av Jens Ullström.
Jens Ullström född 1976, hcp +1. VD/Klubbdirektör i WGCC 2008 – 2015. Idag vice VD för Marginalen Fastigheter AB. Bor på Värmdö. Medlem sedan 2003.

Inger Johansson, Anders Keller samt Gunnar Strömberg är valda till Årsmötet 2019.

Revisorer:
Omval av auk revisor Mikael Sjölander, Ernst & Young, och Lillemor Sundt.

Revisorssuppleanter:
Omval av aukt revisor Camilla Ral Ingvarsson, Ernst & Young, och Kim Göth.

Valberedningen:
Nyval av Ulf Sandberg på tre år.
Ulf Sandberg, född 1951, hcp 19,2, har spelat golf sedan 15 år och varit medlem WGCC sedan 2005. Har startat och drivit flera företag inom media & reklam. Är entreprenör uti fingerspetsarna. Ulf bor på Värmdö under sommarmånaderna, annars Lidingöbo.

Värmdö 8 mars 2018
Britt Eisner                    Kenneth Adenskog             Gunilla Hamel

Årsmöteshandlingar sändes ut separat. Årsmötet äger rum på Quality Hotel Nacka 17 april kl 18.30.