Handicaprevisionen för 2018 är genomförd

Svenska golfförbundet tillhandahåller ett analysprogram för eventuell justering av en spelares gällande handicap. Analysen skall göras en gång per år och är krav från förbundets sida.

Grundförutsättningen för att genomföra analysen är att spelaren har registrerat minst 8 ronder oavsett tävling- eller sällskapsrond. Finns det inte 8 registreringar under 2018 kontrolleras om registreringar finns för 2017. En höjning sker inte om handicapen vid årets slut är lägre jämfört med den vid årets början. Spelare med handicap 34,1 – 36,0 höjs aldrig mer än till 36,0.

I GIT finns alla dina registreringar. Gå in på golf.se, Min golf, Justera HCP och Min hcp. Där finns alla dina registrerade poäng och du kan beräkna ditt MSS (Mean Stableford Score), alltså ditt medianvärde. Det MSS du får fram avrundas med en decimal.

Nästa steg är att fastställa din EASS (European Average Stableford Score) enligt nedanstående tabell:

Hcp<4,54,5-8,08,1-11,411,5-15,015,1-18,418,5-26,426,5-36,0
EASS3332,53231,53130,530

Nu ska PD-värdet (the Players Deviation) fastställas (PD = MSS-EASS):

PD-värdeExakt MSS handicapJustering
-2,9 och +2,9Tillfredsställande0

Om ditt PD är 3 eller högre har du scorat bättre än väntat:

+3,0 till +4,9För högtSänkning med 1,0
>+4,9Alldeles för högtSänkning med 2,0

Om ditt PD är -3 eller lägre har du scorat sämre än väntat:

-3,0 till -4,9För lågtHöjning med 1,0
<-4,9Alldeles för lågtHöjning med 2,0

Exempel: En spelare med handicap 18,2 har registrerat 31, 28, 37, 32, 30, 26, 34, 22. Du tar bort alla låga och alla höga värden. Kvar står då 30 och 31. Medianvärdet är därmed 30,5.
EASS för 18,2 är 31. PD-värdet blir 30,5 – 31 = -0,5, d.v.s. ingen förändring.