Handicap & Regelkommitten på WGCC

Välkommen Kenneth!
Wermdö Golf & Country Club

Vår medlem Kenneth Ehrnstedt leder från och med nu klubbens handicap- och regelkommitté och till sin hjälp har han Clas Rahmqvist, Staffan Altebro, Johan Blomqvist, Gunilla Hamel, Henrik Nyström och Kjell Johansson. Som tidigare finns Gert Åhlander och Eddie Zetterberg till kommitténs hjälp för banmarkeringar o dyl .

För frågor kring ditt handicap och golfens regelverk kan du alltid vända dig till Kenneth via kansli@wgcc.se.