Ordningsregler

Företräde för banpersonal: Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

Vårdad klädsel: Vårdad klädsel krävs på banan och i klubbhuset.

Bar överkropp: Bar överkropp är inte tillåtet på golfbanan eller inomhus i restaurang eller klubbhus.

Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater: Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare. Helst spelar du golf utan att ha mobiltelefonen påslagen.

Genomsläpp vid letande: En grupp som letar efter en förlorad boll bör omedelbart eller senast efter 2 minuter släppa igenom efterföljande grupp.

Långsamt spel: En grupp som, trots upprepade tillsägelser, inte håller tidsschemat kan komma att visas av banan av en golfvärd.

Bunkerkrattor: Hela bunkerkrattan placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

Lägga tillbaka torv: Uppslagen torv på spelfältet skall återplaceras.

Nedslagsmärken på green. Laga alltid nedslagsmärken på green.