FYSTRÄNING 2019

Från maj månad håller vi kostnadsfri organiserad fysträning en gång per vecka, onsdagar 19.00-20.00 under ledning av Rebecka Surtevall med hjälp av Jimmy Ramstedt. Rebecka har en bakgrund som professionell golfspelare på bl.a. Symetra Tour i USA. Fysträning kopplat till golfträningen är viktigt för att utvecklas som golfspelare oavsett ambitionsnivå.

Utöver de ledarledda träningarna finns det färdiga fysprogram (fyra olika) i den gemensamma juniorpärmen (30-45 min) och det finns också redskap att låna i juniorrummet. Viktigt att programmen och redskapen återlämnas efter avslutat pass, tack!

Den ledarledda träningen innehåller bl.a. kondition, styrka, rörlighet, explosivitet och bollspel. För den som vill finns individuella tester att göra för att följa sin egen utvecklingskurva.

Tider från 1:a maj – 30:e sep:

Onsdagar 19.00 – 12.00 (maj-juni + aug-sep)

Samlingsplats: 18.55. Klubbhuset på WGCC.

Klädsel: Efter väder. Medtag alltid egen vattenflaska!

Anmälan: idrottskommitten@wermdogolf.se eller via sms till nedanstående nummer för anslutning till whatsapp grupp

VÄLKOMNA!

Hör gärna av er om ni har några frågor:
Rebecka:       073 181 14 62
Jimmy:          070 265 17 74