Flaggtävling 6 juni!

Skynda att anmäla er - sista anmälningsdag 2 juni
Wermdö Golf & Country Club

Vi spelar 18 hål slagtävling. Startavgift 100:- (senior), 50:- (junior). Första start kl 08.30. Klass A-C + junior. Prisutdelning sker efter resp klass. Anmälan via golf.se alternativt på lista i klubbhuset senast 2 juni.
Välkomna!
Så här går det till:
Flaggtävling singel är en slagtävling i vilken varje deltagare tilldelas en individuellt markerad flagga. Denna skall placeras där bollen ligger, sedan tävlaren förbrukat så många slag som motsvarar banans par plus spelhandicap. Skulle en tävlare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, skall tävlaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker.
Vinner gör den som spelat flest antal hål. Vid lika resultat vinner den tävlare som ligger närmast hål på det hål där flaggan placeras.
Handicap: Tävlaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.
Anmärkning 1: Resultat uppnådda i flaggtävling är normalt inte handicap-grundande. Dock bör handicapkommittén ta hänsyn till uppnådda resultat om en spelare har spelat det fastställda antalet hål och exempelvis har slag kvar.
Anmärkning 2: Vinner gör den som spelat flest antal hål. Vid lika resultat vinner den tävlare som ligger närmast hål på det hål där flaggan placeras.
Anmärkning 3: Om bollen efter tävlarens näst sista eller sista slag är förlorad eller out of bounds placeras flaggan där föregående slag slogs. Detsamma gäller om spelaren i sitt sista slag ådrar sig 1 slags plikt eller i sitt näst sista slag ådrar sig 2 slags plikt.
Anmärkning 4: Om bollen är förlorad i ett vattenhinder på det näst sista eller sista slaget placeras flaggan vid sista skärningspunkt till vattenhindret.