Ersättning för startavgifter på tävlingar utanför WGCC

Juniorkommitten stöttar de juniorer som vill tävla utanför klubben. Ersättning ges enligt nedan:

a.       max 1.000 kr vid spel på Mini & Rookie tour

b.      max 1.500 kr vid spel på Skandia Tour First & JMI

c.       max 2.000 kr vid spel på Skandia Tour Future & Elite samt JMI

Förutsättning för att få ersättning är att man är med i Säsongs eller Sommarträningen.

Orginalkvitto och ifylld blankett lämnas till Hans-Erik Nygren, Jimmy Ramstedt eller Johan Blomqvist

Blankett: Tävlingsersättning Wermdö GCC Juniorer

Stimulans tävlingsspel

Juniorkommitten vill stimulera tävlingsspel utanför klubben och erbjuder individuella lektioner med Ida-Maria och Henrik enligt nedan.

a.       4 st x 25 min lektioner vid minst 6 spelade tävlingar utanför klubben

b.      2 st x 25 min lektion vid minst två spelade tävlingar utanför klubben