Bokningsregler

Animerad vit pil ned ikon

Välkommen att boka starttid

För spel på WGCC bokar du starttid via MinGolf.se, i reception eller via telefon 08-574 607 00. På MinGolf.se loggar du in med ditt personliga golf-id. Saknar du lösenord beställer du ett nytt genom att klicka på  ”glömt lösenord”. Du får då ett nytt tillfälligt lösenord till den mailadress som finns angiven i din profil i Golfens IT-system ”GIT”. 

Generella bokningsregler WGCC

Medlemmar

Gäst till medlem

Gäster

Övrigt angående bokningar

Förtida gruppbokningar 2022

  • En gruppbokning kan vara från 4 personer
  • Exempel på gruppbokningar är släktträffar, säsongsavslutningar, klubbutbyten
  • Kostnad vid gruppbokning är 100 kronor per spelande medlem
  • Bokaren ansvarar för betalning av den aktuella gruppen. Avgiften 100 kronor x antal spelande medlemmar skall vara betald innan spel.  Betalning sker antingen i receptionen eller mot faktura.
  • Antal bokningar för en och samma grupp är max 2 bokade tillfällen samtidigt
  • Återkommande bokning för en speciell grupp betalar en avgift på 200 kronor per gång. GIT tävling kan användas. 
  • Greenfeegäster betalar ej avgift för gruppbokning