Banutveckling

Animerad vit pil ned ikon

Banutvecklingskommittén

Paul Youngman, klubbchef
Lars Andersson, greenkeeper
Jens Ullström
Marie Hedlund
Kaj Kvaavik

Banutvecklingskommittén kommer främst att vara drivande och delaktiga i det spännande samarbete som inletts med Pierre Fulke Design (PFD) gällande banans utveckling och skötsel. Arbetet omfattar främst att utveckla och förbättra spelytor och spelupplevelse på befintlig banstäckning samt att presentera en plan för banans utveckling under kommande år. Banutvecklingskommittén har en viktig roll i utvecklingsarbetet och inte minst att säkerställa att samtliga medlemskategorier representeras i utvecklingsarbetet.