VALBEREDNINGEN INFORMERAR!

Wermdö Golf & Country Club

Information från Valberedningen!

I enlighet med § 16 i stadgarna för Wermdö Golf & Country Club följer här nedan information från Valberedningen.

Styrelse

Mandatperioden utgår vid årsmötet 2023 för ordförande Kenneth Adenskog (ordförande väljs alltid enligt stadgarna för ett år), samt för ledamöterna Jens Ullström, Gunnar Strömberg och Inger Johansson.

Kenneth Adenskog, Jens Ullström och Gunnar Strömberg har alla förklarat sig stå till förfogande för en ny mandatperiod.

Inger Johansson har avböjt omval.

Revisorer

Klubbens revisor Magnus Ekmark Tjärnberg (ET Revision AB) suppleant aukt.revisor Ylva Ekmark Tjärnberg (ET Revision AB), Martin Hansson, föreningsrevisor och Olle Christiansson föreningsrevisorssuppleant är valda till årsmötet 2023

Valberedningen

Mandatperioden utgår vid årsmötet för Lollo Jansson i Valberedningen

Förslag till valberedningen


Medlemmarna uppmanas att före 1 februari 2023 till valberedningen inkomma med förslag till:

  • Ordförande
  • Styrelseledamöter
  • Revisorer och revisorssuppleanter

 

Förslag skickas före 2023-02-01 via e-post till valberedningen@wgcc.se

 

Valberedningen önskar alla medlemmar en God Jul & Gott Nytt År!

 

För valberedningen

 

Thomas Hummelgren        Lollo Jansson       Torbjörn Kennerfalk