WGCC Valberedning

Den fantastiska golfsäsongen 2019 börjar lida mot det definitiva slutet. Men Inom golfklubben fortsätter arbetet och går kanske in i den mest intensiva perioden genom planering och förberedelser inför 2020, där mycket nytt och spännande väntar. Det är också det riktiga startskottet för klubbens valberedning att ta fram kandidater till en styrelse vi tror är kompetenta att leda vår golfklubb.

Valberedningen är sedan en tid redan igång och i kontakt med många medlemmar men vill gärna höra från fler! Hittills kan vi sammanfattningsvis konstatera, att det framkommit önskemål om en reducering av antalet ledamöter i styrelsen samt – som ett naturligt steg med ny VD på plats – en förändring av styrelsens uppgifter till mer strategiska för utveckling av klubbens höga ambitioner inför framtiden.

Idag består styrelsen av totalt 9 personer. Ledamöterna Inger Johansson, Gunnar Strömbäck och Jens Ullström är valda till 2021.

2020 utgår mandatperioden för 5 personer. De är Fredrik Bergström, Hans-Erik Nygren, Gunn-Britt Krusberg-Nilsson, Åsa Lindkvist, Michael Bergman samt ordföranden Lennart Svensson. Ordförande väljs alltid för ett år.

Med 2019 års golfsäsong i gott minne vill vi gärna ha förslag på kandidater till styrelsen. Kan du rekommendera någon som har kompetens och erfarenhet till att utveckla Wermdö Golf & Country Club för att möta medlemmarnas högt ställda förväntningar och den tuffa konkurrensen?

Du kanske själv besitter den kompetensen?

Vi tar tacksamt emot era förslag och ser fram mot höra från er.  Gör det gärna så fort som möjligt, absolut sista chans att inkomma med förslag är den 31 januari 2020.

Golfhälsningar Valberedningen //Gunilla Hamel och Johanna Ramstedt
du når oss via mail valberedningen@wgcc.se