WGCC Rookie-gruppen

Rookie-gruppen är till för de juniorer som vill börja spela golf eller som inte har kommit så långt i sin golfutveckling. Gruppen jobbar med målsättningen att junioren ska upptäcka golfen och tycka att det är kul. Vi lär oss grunderna i svingen, närspelet och puttningen. Vi får lära oss om regler och vett och etikett. Golf ska kunna vara en av flera idrotter för juniorer i denna grupp.

Syfte: träna, spela  och utvecklas

Förutsättning:
– är medlem och representerar WGCC
– ålder 10-15
– hcp 30-54 eller grönt kort

Rookie-gruppen på WGCC:

  • Organiserad gruppträning 2 ggr per vecka på WGCC maj-sep
  • Organiserad gruppträning inomhus under Jan-Mar
  • Poletter för träning på egen hand
  • Möjlighet att delta på träningsdagar/träningsläger på WGCC

Detta förväntar vi oss:

  • Hög närvaro på träningar samt andra aktiviteter arrangerade av juniorkommittén.
  • Delta vid träningsdagar och läger på WGCC
  • Ha grundläggande kunskaper och ambition och vilja att lära sig mer om golfregler och vett och etikett

Kontakt: juniorkommitten@wermdogolf.se

Tränare: Henrik Nyström, Ida-Maria Billström, Lukas Landahl