Restaurangen Le Golf såldes i början av året till en konstellation med investerare. I och med att de tidigare ägarna tecknade avtal med Fågelbro om att överta deras restaurang trots att de hade kvar två år på hyresavtalet med WGCC så försatte de oss i en mycket svår situation. Under stor tidspress fick vi förhandla fram ett avtal med det enda alternativ som de tidigare ägarna till restaurangen presenterat.

Den nya krögaren har inte uppfyllt de förväntningar som styrelsen och inte minst många medlemmar ställde. Dessutom har de heller inte kunnat fullfölja de ekonomiska åtaganden som hyresavtalet reglerade. Deras bolag Le Golf Värmdö AB är under rekonstruktion. Därför har en överenskommelse träffats att de avvecklar sin verksamhet på WGCC inför säsongen 2018.

Styrelsen arbetar nu med full kraft att söka efter en restauratör som kan uppfylla de förväntningar klubben har rätt att ställa med hänsyn till den unika produkt som Restaurangen på klubben utgör. Restaurangen ska ses som ett nav i samspelet med tränarna, shopen, rangen, kansliet och halfwayhouse men också vara välkomnande för icke medlemmar och alla som vill ha festarrangemang och liknande.

Vi tar gärna emot tips från våra medlemmar på restauratörer – kontakta gärna Per-Ulrik Johansson eller mig med tips.

I separat nyhet visar vi den annons som kommer ut angående ny krögare till Wermdö Golf & Country Club.

Bästa golfhälsningar

Bengt Möller
Styrelseordförande