Veteranherrar

2011 vintage

Årets tävlingsprogram har skickats ut till alla seniorer dels till de nyblivna seniorer som haft lyckan att nu i år få uppnå åldern av 65 år och då får spela golf med oss och de som redan tidigare kommit in i ”myndighetsåldern”.
Välkomstbrev 2019
Spelprogram 2019vers2
För veteranherrarna Jonas Domeij, ordförande

Administration av tävlingar i Veterankommittén

  1. Anmälan till tävling görs via ”min golf” i din dator eller via terminalen i klubbhuset. Vid frågor om tävlingen, kontakta i första hand tävlingsledningen för respektive tävling. I ”min golf” kan du välja tee, ange önskemål om tidig/sen start och om du avser att köra golfbil. Observera att angivande om önskemål av golfbil primärt är för lottningens skull, du måste själva boka bilen i receptionen tel 08-57460700.
  2. Anmälningstiden går ut förevarande fredag kl 12. Efteranmälan kan endast göras i mån av plats.
  3. Kansli/reception svarar för lottning av bollar i samspråk med tävlingsledningen.
  4. Startlista publiceras så snart lottningen är klar, ca kl 14 på fredagen.
  5. Speldagen kontaktar tävlingsledningen kansliet/receptionen för uppdatering av eventuellt sent inkomna anmälningar och utskrift av startlista samt scorekort.
  6. Startlistan sätts upp av tävlingsledaren på ”starterkuren” vid första tee.
  7. Vid otjänlig väderlek tar tävlingsledaren beslut om eventuell tillfällig lägesförbättring.
  8. Varje spelare lämnar in sitt, av markör signerade, scorekort i kuvertet i receptionen.
  9. Per Karlsson tar hand om scorekorten och svarar i samarbete med kansliet för resultatredovisning både via mail och på anslagstavlan.