Det torra och varma vädret som många har njutit av har tyvärr påverkat vår bana negativt. Detta väder har fortsatt med några få undantag då vi fick lite regn under midsommar och några få stänk därefter.
Vi har fortfarande begränsat vattenuttag från kommunen, ca 1/3 av det normala, vilket innebär att vi fokuserar på greener och därefter tees. Fairways får förlita sig till naturen och den hjälper tyvärr inte till alls just nu.
Många golfbanor har samma problem med fairways som är mycket torra. Gräset har inte hunnit skapa något rotsystem då vi gick från vinter till sommar under några få veckor.
Det lilla regn som kom gav oss en tillfällig grönska men ingen långvarig effekt då fairways inte var moget för att tillgodogöra sig vattnet.
I vårt fall är de flesta fairways sådda på lera vilket vid torrperioder som denna gör att det blir kakor som lossnar på vissa ställen. Första delen av fairway på hål 16 är sådd på sand och där kan man se att det inte alls ser ut som det gör på till exempel hål 6 och 13.

Vi har startat projektering av avsaltningsanläggning och har fått in offerter. Dock är det ingen enkel process då flera aspekter måste vägas in såsom investeringskostnad och tillstånd.
Vår bevattningsanläggning är heller inte byggd för att handskas med extrema torrperioder som denna.
För att dra nytta av en avsaltningsanläggning måste vårt system ses över och förmodligen uppgraderas för att kunna få ut den mängd vatten som behövs för att göra skillnad på fairways.
Den uppgraderingen är enorm och tar både lång tid och är mycket kostsam.
Ett hyresalternativ av en avsaltningsanläggning har utretts men även en hyresanläggning har en väldigt lång installationstid samt att den är underdimensionerad för att göra någon skillnad för fairways.
Som ett alternativ undersöker vi även möjligheten att borra efter eget vatten och har inlett diskussioner med berörda myndigheter om det finns möjlighet.

Vi fortsätter att uppdatera på hemsidan om banan och statusen med bevattning.
Vi får tillsvidare njuta av fina greener och tees samt effekten av extra långa utslag.

Lars Andersson
Banchef