Vattnet vi har tillgång till just nu räcker till att vattna green och tee. Det vi har dammarna ute på banan räcker bara till ca 2 dagars bevattning och är därför ingen mening med att använda oss av då dammarna skulle bli helt torrlagda. Det finns tyvärr ingen tillströmning i dagsläget. Eventuell användning av dammarna kommer endast ske i absolut nödfall för greener.
Problemet ligger i ledningsnätet hos kommunerna som vattnet ska passera. Vi köper vatten från Värmdö kommun som i sin tur tar vattnet från Stockholm. Kranskommunerna, Värmdö bland annat, har växt i större takt än vad man har byggt ut vattennätet, därför blir det brist. Banchef Lasse har ständig kontakt med kommunen och justerar uttaget dagligen.
Vi håller på och ser över alternativet med avsaltning, men det är ingen snabbfix.