Beträffande de få greener som inte kommit igång med växtligheten, hål 13 och 14, så kommer vi göra några extra insatser på dessa.
På hål 13 får vi helt enkelt stå ut med hur det ser ut just nu men insatser görs dagligen såsom hjälpsådd, handbevattning och luftning.
På hål 14 så kommer vi släppa upp främre delen av green och göra den delen till samma klipphöjd som foregreen. Därmed får gräset större chans att etablera sig.
Det kan uppfattas lite som en synvilla att de ser mycket sämre ut än vad de gjorde för en vecka sedan. Vad som hänt nu är att det på vissa områden kommer nya plantor och där klipps det på en högre höjd för att slippa stressen på gräset. Det har såtts och det vattnas regelbundet. Det har dessutom dressats vilket gör att det ser ut som det är mindre gräs. Inom 1-2 veckor kommer det se mycket bättre ut på dessa greener.
Räkna inte med att det blir någon pinnplacering på den främre delen på den greenen under den närmsta tiden.