VD till Wermdö Golf & Country Club

Logo WGCCWGCC har investerat 28 Mkr i en omfattande ombyggnad 2004-2007 med bland annat helt nya greener och greenområden. Därefter har vi fortsatt att investera i golfbanan och i våra fastigheter. Vi har högt ställda mål och prioriterar trivsel och ett positivt bemötande.

Vi har en stark verksamhet och har i sju år visat positiva resultat i en hård konkurrenssituation. Det sker stora förändringar inom golfsporten med nya och förändrade krav från medlemmar och gäster.

Vår nuvarande VD går vidare i karriären efter sju framgångsrika år i klubben och blir vice vd på ett fastighetsbolag.

VD skall vara resultatinriktad, serviceinriktad och ha förmåga att utveckla samarbeten med medlemmar, företagspartners och kommun. VD skall vara en koordinator för allt arbete som utförs av klubbens personal, kommittéer och entreprenörer och svara för att medlemmar och gäster erbjuds en anläggning och verksamhet av högsta klass. Uppdraget kräver god chefserfarenhet och dokumenterat resultatansvar gärna från verksamhet med serviceinriktning. Vår nye VD skall vara aktivt ”närvarande” i detta arbete, vilket kräver ett genuint intresse för golf.

VD leder den operativa verksamheten och organisationen och

• leder marknadsföring och utveckling av klubbens erbjudande till nuvarande och potentiella företagskunder
• tar fram riskanalyser
• tar initiativ till och utarbeta förslag till ver
ksamhetens utveckling
• förbereder och verkställer styrelsebeslut
• ansvarar för personal
• utvecklar fastigheter (värde drygt 100 Mkr) och mark (ca 59 ha mark och ca 21 ha vatten)
• stödjer kommittéerna i deras arbete
• utvecklar Medlemsservice och medlemsinformation

150402 WermdöGolf_Platsannons_SvenskGolf_r01_100x273-page-001Vi söker en person som har:

• dokumenterad erfarenhet som god säljare och är intresserad av att bygga nätverk
• dokumenterat resultatansvar
• god erfarenhet av budget- och finansiell styrning
• vilja och erfarenhet att arbeta genom andra men samtidigt beredd att själv utföra även enkla praktiska uppgifter
• förmåga att driva idéer och projekt från start till genomförande
• god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• mycket god social förmåga i förening med förståelse för kontakter, dynamik och energi i en ideell förening med många engagerade
• förmåga att samtidigt hantera många skiftande aktiviteter och händelser
• egenskaper som inspirerande ledare i en relativt liten organisation med hög kompetens

Vi har en övertygelse att fast anställd personal ger otaliga mereffekter och har genom detta skapat en kontinuitet i klubben. Vi har nio fast anställda inklusive vd vilket kompletteras med cirka 5 personer under säsong.

Vi är också avtalspart till klubbens headpro med driving range och shop samt till restaurang Le Golf och kioskrörelsen på banan.

Läs mer om verksamheten i Wermdö Golf & Country Club på vår hemsida www.wermdogolf.se

Ansök senast den 5 maj 2015

Om du vill ställa några frågor är du välkommen att kontakta WGCCs ordförande
Bengt Möller, 070-593 9171.

Välkommen med Din ansökan senast till
Bengt Möller, Kristinavägen 25, 131 50 Saltsjö Duvnäs eller till info@bengtmoller.se

Ansökan bör innehålla CV, löneanspråk, tillträdesdag och referenser.

Läs hela annonsen 150331 Ny vd WGCC pdf