Till medlemmarna i WGCC

Klubben har, som tidigare informerats, avslutat samarbetet med Le Golf Värmdö AB genom att säga upp hyresavtalet. Bakgrunden är att den nya krögaren under säsongen 2017 misslyckades med sina högt uppsatta ambitionsmål att utveckla restaurangen och att locka fler gäster till sig.  I augusti uppstod ekonomiska problem vilket medförde att större delen av årshyran ej reglerades. I oktober/november fick den f.d. krögaren ett beslut på en företagsrekonstruktion av Stockholms Tingsrätt vilken löper fortfarande med omprövning den 8 februari 2018.  Krögarna är avflyttade per den 31 januari 2018.

Restaurangen har under Bruno och Eva Simonsens samt Stefan och Fredriks tid drivits i aktiebolagsform. Hyresavtal mellan klubben och krögarnas respektive aktiebolag reglerade bland annat hyra och vem som äger vad, såsom köksutrustning, andra inventarier och liknande. Med några få undantag har alla inventarier och liknande tillhört krögarnas respektive aktiebolag.

Det som Stefan och Fredrik sålde var aktiebolaget Le Golf AB, namnändrat till Le Golf Värmdö AB, inklusive inventarier, det vill säga på samma sätt som de själva hade förvärvat Le Golf.

Le Golf Värmdö AB erbjöd klubben att förvärva kök och inredning i begagnat skick för en summa som motsvarar vad en total nyinvestering kostar. Klubben tackade nej och kommer att utrusta köket med nya maskiner och restaurangen med ny inredning, en investering på cirka 3,5 Mkr.

Vidare så annonserade klubben i december 2017 efter nya krögare och flera intressanta sökanden utvärderas just nu. Det ser positivt ut för att ha ny krögare på plats till säsongsstart.

Hälsningar,
Bengt Möller                   Per-Ulrik Johansson
Ordförande                     Klubbchef/VD