Tävlingar

Tävlingar
I tävlings- och klubbkommittéen ingår för närvarande Kenneth Adenskog, Gunn-britt Krusberg Nilson, Inger Johansson, Michael Bergman med flera bollplank.

Utskriftsvänligt tävlingsprogram för 2020 kan du hämta här: Tävlingsprogram2020

Säsongtävlingar
WGCC har ett antal ’cuper’ som går över säsongen. Dessa båda tävlingar har en lång tradition på WGCC.

– Pros putter – Singel matchspel för medlemmar seniorer både herrar och damer klass A-C
– Foursome-bucklan – Foursome – match för klubbens medlemmar

Anmälan sker via ”min golf” där även anmälningsavgift erlägges.

Veteranherrar 
Veteranherrarna har ett eget spelschema huvudsakligen på måndagar.
Veterandamer
Veterandamerna spelar en fast tid måndag 09.00. Damerna lottar innan på plats.
Seriespel
Det finns seriespel arrangerat av SGF för olika ålderskategorier och för damer respektive herrar. WGCC deltar med ett flertal lag.

Anmälan via dator eller på anslagstavla på golfklubben
Nästan alla tävlingar administreras via golfens ITsystem GIT.
Man kan därför lätt se både anmälningar,startlistor och resultat på ”min golf”.
På  Kommande tävlingar’ kommer det finnas de tävlingar som ännu inte varit.
’Gamla tävlingar/Resultat’ ser du hur det gått för de som var med.