Tävlingar

Tävlingar
I tävlings- och klubbkmmittéen ingår för närvarande Gunn-britt Krusberg Nilson och Inger Johansson. Vill du hjälpa till i kommittén och/eller vara tävlingsledare? Hör av dig till kansli@wgcc.se, frivilla krafter är alltid välkomna!

Huvudprogram
Vårt huvudprogram för klubbtävlingar under året är under framtagande och kommer läggas upp här och på anslagstavlor i klubbhuset. Du kan alltid be receptionen eller kansliet om en utskrift.

Damernas tävlingar
Program Ett separat program för damtävlingar är under framtagande och kommer läggas upp här och på anslagstavlor i klubbhuset. Du kan alltid be receptionen eller kansliet om en utskrift.

Säsongtävlingar
WGCC har ett antal ‘cuper’ som går över säsongen. Dessa båda tävlingar har en lång tradition på WGCC.

– Pros putter – Singel matchspel för seniorer både herrar och damer klass A-C

– Foursome-bucklan – Foursome – match för alla klubbens medlemmar

Anmälan sker på golfklubbens anslagstavla. Spelschema och resultat finns anslagna på klubben.

Veteranherrar
Veteranherrarna har ett eget spelschema huvudsakligen på måndagar.

Veterandamer
Veterandamerna spelar en fast tid måndag 09.00. Damerna lottar innan på plats.

Seriespel
Det finns seriespel arrangerat av SGF för olika ålderskategorier och för damer respektive herrar. WGCC deltar med ett flertal lag.

Anmälan via data eller på anslagstavla på golfklubben
Nästan alla tävlingar administreras via golfens datasystem GIT.
Man kan därför lätt se både anmälningar,startlistor och resultat på “min golf”.
På  Kommande tävlingar’ kommer det finnas de tävlingar som ännu inte varit.
‘Gamla tävlingar/Resultat’ ser du hur det gått för de som var med.