Tävlingar

Tävlingar
I tävlings- och klubbkommittéen ingår för närvarande Gunn-britt Krusberg Nilson, Inger Johansson, Ida-Maria Billström, Kenneth Adenskog, Johanna Ramstedt, Malin Blomqvist med flera bollplank.

Huvudprogram
Vårt huvudprogram för klubbtävlingar 2019 är under framtagande och kommer finnas här såväl som på “min golf”. Du anmäler dig till tävling i huvudsak via “min golf”, vid undantag står det som information på tävlingen. 

Säsongtävlingar
WGCC har ett antal ‘cuper’ som går över säsongen. Dessa båda tävlingar har en lång tradition på WGCC.

– Pros putter – Singel matchspel för medlemmar seniorer både herrar och damer klass A-C

– Foursome-bucklan – Foursome – match för klubbens medlemmar


Anmälan sker via “min golf” där även anmälningsavgift erlägges.


Veteranherrar 
Veteranherrarna har ett eget spelschema huvudsakligen på måndagar.

Veterandamer
Veterandamerna spelar en fast tid måndag 09.00. Damerna lottar innan på plats.

Seriespel
Det finns seriespel arrangerat av SGF för olika ålderskategorier och för damer respektive herrar. WGCC deltar med ett flertal lag.

Anmälan via data eller på anslagstavla på golfklubben
Nästan alla tävlingar administreras via golfens datasystem GIT.
Man kan därför lätt se både anmälningar,startlistor och resultat på “min golf”.
På  Kommande tävlingar’ kommer det finnas de tävlingar som ännu inte varit.
‘Gamla tävlingar/Resultat’ ser du hur det gått för de som var med.