Siv Tollemar, långvarig WGCC medlem har efter en kortare tids sjukdom gått bort vid en ålder av 85 år. Siv, en väldigt uppskattad och omtyckt spelpartner, golfade med vänner och familj på WGCC sedan sena 60-talet.  Under sin aktiva tid i klubben engagerade hon sig i dam och veterankommittéerna, Siv initierade golftävlingar som Stjärnsmällen och Släktfejden, hon var aktiv i klubbens styrelse under 80-talet och var ett år vice ordförande. För detta arbete vid sidan av hennes egen tillfredsställelse, belönades hon med Stockholms golfförbunds förtjänsttecken för damer i form av en silver brosch, och vår egen WGCC´s guldnål.  På senare tid var hon tvungen att mer och mer att lägga golfen åt sidan, men gladdes inte desto mindre åt sommarbridgen på WGCC, där hennes fortsatt starka vinnarskalle fick sitt utlopp.