• Reception och tidsbokning stängt, bollränna gäller.
  • Höstarbeten har inletts på banan med hålpipning av greener och luftning av fairways.
  • Tyvärr har vi varit tvungna att från och med nu och tills annat meddelas att införa totalt golfbils/scooterförbud. Den nu väldigt blöta banan far väldigt illa när de tunga fordonen framförs.
  • Kiosken på 9an har stängt.
  • Restaurangen har öppet för lunch tisdag-fredag 10-14.

Vi tackar alla medlemmar som gäster för en fantastisk säsong. Nu börjar förberedelserna för nästa!