Regler och handicap

Ordningsregler på WGCC
SGF’s generella regler
Tillfälliga lokala regler 2018-08-23
Golfregler, kort vägledning
Golfens 10 gyllene regler
Har du rätt handicap?
EGA Exakt Tävlingshandicap
Ändrade buffertzoner vid tävling
Golfspel-för-spelare-med-handicap-högre-än-36
Tävlingsbestämmelser

Regel- och handicapkommittén

Kommittén består av för tillfället vakant ordförande, Kjell Johansson och Nea Kampuhlin.
Kommittén har också en grupp för banmarkeringar som består av Tommy Lernemo, sammankallande, Eddie Zetterberg och Gert Åhlander.
Handicapkommittén är den instans som varje ansluten klubb till SGF är skyldig att utse för att ansvara för tillämpningen av EGA:s handicapsystem.

Kommittén ansvarar för att
• justera spelarens handicap till den nivå som kommittén, i samarbete med spelaren, anser korrekt
• se till att banans markeringar är korrekta för att underlätta regeltolkningar
• tillsammans med distriktsförbundet se till att Lokala regler är korrekta och att de finns på klubbens anslagstavlor
• se till att Tillfälliga lokala regler speglar banans kondition och att den informationen finns på klubbens anslagstavlor
• se till att kommittén har goda regelkunskaper. I kvistiga frågor sker samarbete med distriktets regelexperter.