RÄTTELSE AV MEDDELANDE OM SPELRÄTTSAVGIFTEN 2018  

I går eftermiddag lade vi ut ett meddelande inför dagens årsmöte angående spelrättsavgiften för 2018.
Rubriken och viss del av texten blev olyckligt formulerad eftersom den föregrep årsmötets behandling av styrelsens förslag till höjning av spelrättsavgiften, vilket jag beklagar.
Korrekt är att om årsmötet beslutar enligt förslaget kommer tilläggsfakturering att sändas ut med förfallodatum den 15/5.

Per-Ulrik Johansson
VD