Rapport från banan

Under en längre tid har vi kunnat glädjas åt att banan har varit i väldigt fin kondition. Ett något utökat skötselschema i kombination med gynnsamt väder har verkligen givit resultat.
Under de senaste veckorna har vi genomfört företagstävlingar med stor framgång och med återkommande lovord från både företagskunder och greenfee-gäster. Vi kan också glädjas åt att efterfrågan på andelar och medlemskap i klubben har ökat stort under säsongen.

Planerade höstarbeten
Vi har för avsikt att genomföra hålpipsluftning av greener måndagen den 23/9. Det är något tidigare än föregående år men det är väldigt viktigt att vi kan genomföra arbetet i god tid så att greenerna får möjlighet att återhämta sig ordentligt för att gå in i vintervila så starka som möjligt inför säsong 2020.

Övrigt som pågår eller planeras förutom daglig skötsel enligt plan:

  • Vi tittar på alternativa metoder för att hålla vattenspeglar och diken rena och fina på ett miljövänligt och effektivt sätt både ekonomiskt och praktiskt.
  • Det finns ett antal döda träd på banan som kommer att plockas ned när årets säsong är över.
  • Förutom normalt skötselarbete av maskiner och bana inför vintern så kommer en stor del av tiden handla om projektering och etablering av ny avsaltningsanläggning.