Styrelse och ledning för Restaurang Le Golf och vd Per-Ulrik Johansson samt några från styrelsen i WGCC har haft ett avstämningsmöte om hur verksamheten i restaurangen har fungerat under maj och juni 2017. Det var en öppen diskussion om vad som har varit bra och vad som har varit mindre bra. Det som var mindre bra var framförallt den långsamma serveringen vid lunch.

Restaurang Le Golf är medvetna om att det finns förbättringspotential och har lagt en aktivitetsplan för att komma tillrätta för att kunna erbjuda medlemmar och gäster en bättre helhetsupplevelse.

  • Restaurangens huvudfokus ska vara att ge allra bästa service till klubbens alla medlemmar och gäster, kommenterar restaurangchef Gustav Svensson som ska vara restaurangens ”ansikte” mot alla som besöker restaurangen. När Gustav är ledig är Jan Biegalski ansvarig för driften.
  • I vissa fall har vi haft för långa ledtider från beställd mat till leverans. Vår trånga sektor är inte köket. Där finns det kompetens och förberedelser för snabb servering. Det är serveringen som inte fungerat tillfredsställande. Vi har direkt vidtagit förändringar när det gäller restaurangens lunchservering. En beställd lunch ska serveras inom 10 – 15 minuter.
  • Osäkerhet har funnits hos lunchgästerna om beställningen ska göras vid bordet eller i baren. Vad som nu gäller är att alla lunchgäster först beställer i baren och sedan sätter sig vid borden.
  • All personal som arbetar i restaurangen ska ha en klädsel som visar att de arbetar på Restaurang Le Golf.
  • Ralf är ansvarig för att serveringen fungerar på ett tillfredställande sätt. Annamaria är kökschef med huvudansvar att köket ska fungera maximalt.
  • 7 dagar i veckan ska restaurangen på lunchen alltid ha två lättare rätter såsom sallad, paj eller pasta samt en fisk och en kötträtt, avslutar Gustav Svensson.

Ingen golfrestaurang kan bli bra utan att medlemmarna är trogna gäster som har en dialog med ansvariga i restaurangen. För att gagna restaurangen och klubben på bästa sätt, informera om det som är bra och är det något som är mindre bra, prata med Gustav, avslutar Per-Ulrik Johansson, vd på WGCC.