De två internationella regelorganisationerna R&A och USGA har under fem års tid arbetat med att förenkla och modernisera golfens regelverk. Golfreglerna blir lite snällare mot den vanliga golfarens slarvfel och sätter fokus på speltempo, vilket är bra för spelet idag och i framtiden.

Man kan sammanfatta ändringarna med att många regler blir mer förlåtande, mindre komplicerade och det är tydligt att det finns en tydlig strävan mot snabbare spel. Här kan du se de viktigaste ändringarna som Caddie hjälpt till att ta fram: Länk till de viktigaste regelförändringarna.

Det här ger alla inom golfen möjlighet att börja plugga in de nya golfreglerna som börjar gälla den 1 januari 2019.
På Golfförbundet Youtube-kanal kan ni se några filmer som visar och beskriver en del av reglerna: Filmer

Regelboken finns också som mobilapp (Rules of Golf 2019) till Androidoch iPhone. Ladda ner den så har du alltid regelboken med dig i fickan. Vill du ha den i tryckt format finns den att köpa från slutet av januari i Golfbokhandelnoch på många golfklubbar.