Vi har nåtts av det tragiska beskedet att Nils Bergkvist, 78 år, avled i natt.

Nils har betytt oerhört mycket för vår klubb och var engagerad i så många viktiga frågor. Nils utågs till hedersledamot 2007 efter bl à sina avgörande insatser för ombyggnaden green 2007. Han var medlem i styrelsen 1993-1997 och 2004-2010. Nils var involverad i banutvecklingsfrågor men också regler och handikapp. Han organiserade RE-gänget och FMS-gänget, golfresor och var med i många frågor.

Nils var dessutom en härlig kompis och en stilbildare i klubben.

Våra tankar går till hustru Elisabet, barn och barnbarn.

Bengt Möller
Ordförande Wermdö Golf & Country Club