Några rader från Per-Ulrik om banstatusen

Enligt planerat har höstarbeten påbörjats vilket inkluderar greener, tees och fairways. Dessa arbeten är en förutsättning för att banan och dess gräs ska övervintra på ett bra sätt och få den bästa möjligheten att bli fin inför säsongen 2019. Oftast har dessa arbeten inte påverkat golfspelandet alltför mycket då det så här års vanligtvis är både kallt, mörkt och regnigt. Många gånger har det till och med börjat snöa så här års. Denna höst har varit ovanlig varm och solig och många har haft möjlighet att spela men blivit varse arbete som påverkat spelet och på något hål dessutom blivit förhindrad att spela. Vi hoppas på er förståelse att det tyvärr inte går att skjuta fram, eller göra uppehåll i, planerade arbeten som tar tid att slutföra och som måste bli klara innan kylan sätter in.

Vår banchef Lars Andersson med personal vill påminna er om att om arbete pågår på ett hål så får ni spela mot provisorisk flagg alternativt plocka upp bollen och gå till nästa hål. Nu är marken dessutom så pass blöt och känslig så golfbils-/scooterförbud är infört.

På Wermdö håller vi normalt banan öppen långt in på hösten vilket vi vet medlemmarna uppskattar. Vid frost vill jag påminna om att det absolut är förbjudet att beträda greenerna.
Informera gärna era eventuella gäster om ovanstående information för banans bästa och för bästa trevnad.

Jag önskar er en härlig golfhöst!
Hälsningar,
Per-Ulrik
VD/Klubbchef