Medlemskap

Är du intresserad av medlemskap i Wermdö Golf & Country Club?
Medlemmar i Wermdö Golf & Country Club får förutom en anläggning av hög klass flera förmåner.

Kontakta Nea Kampuhlin, på WGCCs kansli om du är intresserad av att bli medlem. Telefon 08-574 607 20. Eller fyll i detta formulär.

Medlemmar har förmåner inom följande områden:

  • Medlemmar har företräde till helgspel mellan kl. 07 – 12.
  • Medlemmar kan boka starttid upp till 7 dagar i förväg
  • Medlemmar kan boka en tid långt i förväg per säsong
  • Medlemmar kan ta med upp till 3 gäster per medlem och tillfälle med 200:- rabatt/person  på greenfee, när ni spelar tillsammans
  • Förtur vid REA-utförsäljning i shopen

Kostnad för medlemskap
Medlemsavgiften är 700 kr och spelavgiften för senior 9 000 kr, totalt 9 700 kr per år.
Nya medlemmar övertar också ett medlemslån på 7 500:- samt betalar en inträdesavgift om 1.000:-.
Priset på en spelrätt varierar beroende på marknaden, för aktuellt pris på en spelrätt, kontakta kansli@wgcc.se.

Medlem i WGCC
För att vara medlem i WGCC måste man ha en spelrätt på banan. Denna spelrätt följer med innehavet av andelsbevis i klubben. Andelsbevis köpes antingen av klubben, om klubben har andelsbevis till salu, eller av annan medlem som önskar sälja sitt andelsbevis. Juniorer som ingår i klubbens ungdomskvot har spelrätt på banan utan krav på innehav av andelsbevis.
Det finns också möjlighet att vara countrymedlem, då man får tillträde till swimmingpool, tennis med mera men ej har rätt till golfspel.

Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen och skall ske skriftligen på därför avsedd blankett, vilken tillhandahålles av kansliet. Ansökan om ändring av medlemskategori för nästkommande år skall insändas skriftligen och vara kansliet tillhanda senast den 31 december.

Medlemskategorier

Aktiv medlem
Medlem som, via innehav av andelsbevis, äger spelrätt på banan och som erlagt fastställda avgifter är aktiv medlem.
Countrymedlem
Medlem som inte innehar andelsbevis är countrymedlem. Medlemskapet berättigar till deltagande i klubbens verksamhet samt nyttjande av klubbens anläggning som swimmingpool, tennis mm förutom vad avser golfbanan.
Junior
Junior i åldern 10 – 21 år kan beviljas medlemskap i klubben och kan, utan krav på innehav av andelsbevis, erhålla spelrätt på banan. Junior under 10 år kan inte inneha spelrätt.
Yngre senior
Medlem är yngre senior från och med det år man fyller 22 till och med det år man fyller 26 år.
Passiv medlem
Passivt medlemskap beviljas medlem, som innehar andelsbevis, för 1 år i taget dock längst i 2 år. Antalet passiva medlemmar kan vara högst 25 st. Skäl för passivt medlemskap är:
• Tillfällig utlandsvistelse på grund av arbete eller studier
• Sjukdom
• Graviditet
• Värnplikt
Vardagsmedlem

Medlem som innehar andelsbevis men som endast vill spela golf på vardagar kan ansöka om Vardagsmedlemskap.Vardagsmedlem kan endast den vara som fyllt 65 år. Antalet vardagsmedlemmar kan vara högst 40 st. Vid spel lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar erläggs greenfee som för spel med medlem.
Hyresmedlem – Årsmedlem
Varje år äger styrelsen rätt att hyra ut 25 spelrätter/andelar. Syftet är att ge presumtiva medlemmar möjlighet att pröva på medlemskapet. Person som hyr spelrätt äger spelrätt på banan under innevarande säsong samt rätt att deltaga i klubbens verksamhet inklusive tävlingar, dock ej KM eller säsongstävlingar angivna i tävlingsprogrammet.