Klubbchef Per-Ulrik har ordet

Den torka som just nu råder över de flesta delar av Sverige har påverkat vår golfbana mycket bekymmersamt. Vi vattnar så mycket vi får ta ut ifrån kommunen vilket just nu är ca 1/3 av det normala uttaget. Vi får vattna endast mellan kl 22-05.
Våra dammar är snart uttömda och vi måste vara väldigt sparsamma med det lilla som finns kvar.

En klen tröst är att vi inte är ensamma med problemet med torra fairways utan det är flera golfklubbar som har samma förutsättningar. Enligt vår banchef Lars Andersson så är det god chans att fairways återhämtar sig när vi får hjälp av nederbörd.

Det är fairways som tagit mest stryk och på vissa hål är det till och med stora sprickor i fairway. Det är framförallt på hål 4, 6, 11, 13 och 15 som sprickorna är som värst. Sprickorna har uppstått av att gräset inte har etablerat ett rotsystem för dessa områden då den normala vattennivån för dessa ytor ligger strax under fairway. Resultatet blir att gräset etablerar mycket grunda rotsystem och  marken kan släppa i bitar.

I första hand fokuserar vi bevattningen på greenerna, i andra hand tees och sist fairways. Greenerna håller ganska bra nivå och vi fick väldigt bra feedback på greenerna av de som var här och tävlade i Teen Tour förra helgen.

Delar av greenerna på hål 13 och 14 har vi släppt upp på några ställen tills det har tätat till sig med mer gräs. Om de områdena klipps till samma höjd som greenerna just nu så kommer gräset aldrig att återhämta sig. Daglig ombesörjning av dessa områden sker med hjälpsådd, handbevattning och gödsling.

Under dessa extrema omständigheter så är det självklart att vi försöker lösa det kortsiktiga problemet med vatten men också fundera på hur vi säkrar vattenbesörjning om sådana här torrperioder återkommer i framtiden. På lång sikt tittar vi på alternativet med att investera i en avsaltningsanläggning för att säkra vår bevattning. Vi har haft ett första möte med ett företag som installerar sådana anläggningar. Det är ett stort projekt som är mycket kostsamt och som behöver noggrann analys innan det görs.

Bevattningsanläggningen som installerades för många år sedan är ganska omodern. Med den befintliga dimensionering vi har på pumphus och rörledningssystem så skulle vi ändå ha svårt att få ut tillräckligt mängd med vatten per dygn, under den tid vi får bevattna, vid torrperioder som denna. Med nuvarande bevattningssystem kan vi heller inte nå en rimlig täckning utan naturlig hjälp av nederbörd. De områden som ligger närmast spridarna kommer att bli gröna (förutsatt att stammen håller ihop) medan övriga delar av fairway fortsatt kommer torka bort. Problemet är således ganska komplext.

På kort sikt undersöker vi även möjligheten att hyra in en avsaltningsanläggning men problemet är inte bara det som är beskrivet ovan utan även andra lösningar såsom placering av anläggningen (måste vara 5m djupt), tillstånd, strömförsörjning etc.

Vi uppdaterar de tillfälliga lokala reglerna tillsvidare så att möjligheten att droppa sig fri från de stora områdena som drabbats av torka är möjlig. Tillfälliga lokala regler 2018-06-15
Jag återkommer med mer information i frågan när det är aktuellt.

Per-Ulrik
VD/Klubbchef