Kimmo Persson har varit en av de ledande karaktärerna på Wermdö Golf & Country Club under många år. Han var en entusiastisk golfspelare som de senaste åren till och med lyckades göra två hole-in-one, det första i Skottland och sedan på hemmaklubben. Kimmo var engagerad i många kommittéer och i RE-gänget.

Kimmo var civilingenjör och mycket kunnig inom IT. Detta gjorde att han var mycket behjälplig när modern teknik infördes på klubben. Det var bland annat när GIT-systemet introducerades och när en ny hemsida konstruerades.

Våra tankar är hos hustrun Christine, barn och barnbarn.

Bengt Möller
Ordförande Wermdö Golf & Country Club