Herrar

Herrverksamheten inom WGCC ingår i den normala tävlingsverksamheten. Onsdagsgolf spelas för närvarande varje onsdag kl 12-15. Eventuella förändringar meddelas i god tid.
Det finns också ett antal initiativ där onsdagsgolf organiseras. Det är bland annat HMSS (Herrgolf med sen start) och RE, running electic, som ligger i tiderna för onsdagsgolfen.

Herrarnas Onsdagsgolf, statuter tills vidare :
För att delta i Herrarnas onsdagsgolf ska man, förstås, vara man, vara medlem i WGCC, ha minst hcp 36 och vara senior, juniorer med hcp 6 och lägre är välkomna. Startavgift erläggs i receptionen vid incheckning, för närvarande 50:-/pers. Rundan ska registreras av markör som är medlem i WGCC. Gäster får bjudas med av medlem men denne deltar utom tävlan och erlägger då förstås heller ingen startavgift utan bara greenfee.
Udda datum spelas slaggolf, jämna datum poängbogey, sista onsdagen i varje månad spelar A-klassen slagtävling från vit tee.
Klasser
A: +0,8-13,4, B: 13,5-22,4, C: 22,5-36.
C-klassen i åldern 65-74 kan alltid välja tee 51 som alternativ till tee 55.
Från och med det år man fyller 75 år kan alltid tee 47 väljas oavsett klass som alternativ till tee 55.
Standardinställningen är alltid tee 55 utom sista onsdagen i varje månad då A-klass spelar från tee 58.
OBS! Vid val av annan möjlig tee bockas det i vid anmälan under ”önskemål”, ”Använd Tee i handicaptävlingar”.

70% av startavgifterna går till en prispott som kan växlas in mot varor i shopen eller till WGCC-profilprodukter på kansliet. Priser fördelas klassvis, vid mindre än 3 deltagare i en klass flyttas dessa till närliggande klass. Vid lika resultat tillämpas hcp-metoden.

Anmälan till Onsdagsgolfen görs via ”min golf”!
Herrarnas onsdagsgolf läggs likt övriga tävlingar upp i programmet Git-tävling. Anmälan sker alltså via ”min golf” där deltagarna kan ange önskemål om starttid, vem man vill spela med, samt om man vill och har möjlighet enligt ovan statuter att spela från annan tee. Bjuder man in en gäst måste denne anmälas via receptionen eller kansliet. Behöver man golfbil måste denna bokas i receptionen, deltagare med läkarintyg prioriteras och därefter är det anmälningsturordning som gäller. Anmälan till tävlingen stängs tisdag kl 14, lottning sker där ovan önskemål beaktas i mesta möjliga mån och därefter publiceras startlistan som även distribueras till alla spelare som har sin e-post registrerad.
Naturligtvis kan man som alltid be receptionen om hjälp med anmälan och information om starttid o dyl!