Handicaprevisionen för 2017 är genomförd

Svenska golfförbundet tillhandahåller ett analysprogram för eventuell justering av en spelares gällande handicap. Analysen skall göras en gång per år och är krav från förbundets sida.

Grundförutsättningen för att genomföra analysen är att spelaren har registrerat minst 8 ronder oavsett tävling- eller sällskapsrond. Finns det inte 8 registreringar under 2017 kontrolleras om registreringar finns för 2016. En höjning sker inte om handikappen vid årets slut är lägre jämfört med den vid årets början. Spelare med handicap 34,1 – 36,0 höjs aldrig mer än till 36,0.

I GIT finns alla dina registreringar. Gå in på golf.se, Min golf, Justera HCP och Min hcp. Där finns alla dina registrerade poäng och du kan beräkna ditt MSS (Mean Stableford Score), alltså ditt medianvärde. Det MSS du får fram avrundas med en decimal.

Nästa steg är att fastställa din EASS (European Average Stableford Score) enligt nedanstående tabell:

Hcp <4,5 4,5-8,0 8,1-11,4 11,5-15,0 15,1-18,4 18,5-26,4 26,5-36,0
EASS 33 32,5 32 31,5 31 30,5 30

Nu ska PD-värdet (the Players Deviation) fastställas (PD = MSS-EASS):

PD-värde Exakt MSS handicap Justering
-2,9 och +2,9 Tillfredsställande 0

Om ditt PD är 3 eller högre har du scorat bättre än väntat:

+3,0 till +4,9 För högt Sänkning med 1,0
>+4,9 Alldeles för högt Sänkning med 2,0

Om ditt PD är -3 eller lägre har du scorat sämre än väntat:

-3,0 till -4,9 För lågt Höjning med 1,0
<-4,9 Alldeles för lågt Höjning med 2,0

Exempel: En spelare med handicap 18,2 har registrerat 31, 28, 37, 32, 30, 26, 34, 22. Du tar bort alla låga och alla höga värden. Kvar står då 30 och 31. Medianvärdet är därmed 30,5.
EASS för 18,2 är 31. PD-värdet blir 30,5 – 31 = -0,5, d.v.s. ingen förändring.