Damer

  fest på Restaurang Le Golf

Klubben efterlyser tillgångar till Damkommittén!

Efter att i ett flertal år lett damkommittén tackar vi Britt Eisner, Lena Malm, Anita Steinauer och Pia Imbro för deras fantastiska insatser! Nu vill de lämna över stafettpinnen till nya krafter. Självfallet finns företrädarna tillgängliga för en överlämning/introduktion.

I dagsläget har Damerna sin veckovisa tävlingstid på onsdagsförmiddagarna. Då det för närvarande inte finns någon damkommitté kommer bara ett fåtal speciella damtävlingar utöver onsdagstävlingar arrangeras. Onsdagstävlingarna har i huvudsak kopierats från 2017 års upplägg och gå till så här: man anmäler sig som vanligt på nätet, kansliet lottar tävlingen utifrån tävlingstyp och publicerar startlista som skickas ut till deltagarna, incheckning och erläggande av startavgift görs i receptionen. Efter tävlingen lämnas scorekort in till receptionen eller för det fall den är stängd läggs de i greenfeelådan. Resultatredovisning görs av kansliet samt fördelning av prispott sker där prismottagare redovisas på anslagstavla i klubbhuset. Om någon känner sig manad att vara tävlingsledare för någon enstaka tävling, få in någon sponsor till den och hålla i prisutdelning och på det sättet göra tävlingen till en roligare upplevelse ser vi oerhört positivt på det! Spelprogrammet för år 2018 hittar du här:Damernas tävlingsprogram 2018, där fältet “kontaktperson” är tomt är det fritt fram för någon av anmäla sitt intresse till kansli@wgcc.se till att vara tävlingsledare!

Klubben är öppen för att nya kommittén utforskar och föreslår alternativ och gärna arrangerar fler och större arrangemang, kanske tillsammans med vänner och/eller respektive som inte är medlemmar, på andra tider. Som ledamot i Damkommittén planerar och sätter ni ihop ett tävlingsprogram, utformar och distribuerar inbjudningar till tävling, gör tävlingsbudget i samråd med klubbens ekonomiansvarige, hittar sponsorer och ordnar med priser till tävlingar, ordnar offert för mat och dryck där sådant ska finnas med mera. Förutom tävlingsadministration så hälsar Damkommittén nya medlemmar välkomna och gratulerar jubilarer på deras särskilda bemärkelsedagar. Man vill kanske arrangera någon annan trevlighet som inte innefattar golf? Klubben ser positivt på alla förslag som bidrar till trivseln!
Damkommittén utser också tävlingsledare till tävlingarna. Dessa ska vara involverade enligt ovan och dessutom vara kansliet behjälplig med att lotta tävlingar samt göra start- och resultatlistor, hålla i prisutdelning och dylikt. Själva administrationen av tävlingar görs i programmet Git-tävling till vilken en introduktion ges.

Damkommittén gör även Nyhetsbrev som ska läggas ut på hemsidan under egen flik så småningom.

Låter det roligt att få möjligheten att utforma damkommitténs arbete så är du välkommen att skriva en rad till kansli@wgcc.se.  Avgående kommitté, klubbchef och kansliet hjälps sen åt att sätta ihop ett härligt gäng!
Varje år spelas en “Styrelse- och kommittégolf”, en trevlig dag med tävling och efterföljande middag som klubben bjuder in representanter från styrelsen och kommittéerna till som tack för alla insatser. Utöver det finns en pott med greenfeecheckar att dela på för alla ideellt arbetande.

Kontaktpersoner för veterandamerna är;  Margareta Edholm, Katrin Sundling, Christine Persson och Charlotte Pousette.