Damer

fest på Restaurang Le Golf

Klubben efterlyser tillgångar till Damkommittén!

I dagsläget har Damerna sin veckovisa tävlingstid på onsdagsförmiddagarna. Då det för närvarande inte finns någon damkommitté kommer bara ett fåtal speciella damtävlingar utöver onsdagstävlingar arrangeras.
Om någon känner sig manad att vara tävlingsledare för någon enstaka tävling, få in någon sponsor till den och hålla i prisutdelning och på det sättet göra tävlingen till en roligare upplevelse ser vi oerhört positivt på det!

Klubben är öppen för att nya kommittén utforskar och föreslår alternativ och gärna arrangerar fler och större arrangemang, kanske tillsammans med vänner och/eller respektive som inte är medlemmar, på andra tider. Som ledamot i Damkommittén planerar och sätter ni ihop ett tävlingsprogram, utformar och distribuerar inbjudningar till tävling, gör tävlingsbudget i samråd med klubbens ekonomiansvarige, hittar sponsorer och ordnar med priser till tävlingar, ordnar offert för mat och dryck där sådant ska finnas med mera. Förutom tävlingsadministration så hälsar Damkommittén nya medlemmar välkomna och gratulerar jubilarer på deras särskilda bemärkelsedagar. Man vill kanske arrangera någon annan trevlighet som inte innefattar golf? Klubben ser positivt på alla förslag som bidrar till trivseln!
Damkommittén utser också tävlingsledare till tävlingarna. Dessa ska vara involverade enligt ovan och dessutom vara kansliet behjälplig med att lotta tävlingar samt göra start- och resultatlistor, hålla i prisutdelning och dylikt. Själva administrationen av tävlingar görs i programmet Git-tävling till vilken en introduktion ges.

Låter det roligt att få möjligheten att utforma damkommitténs arbete så är du välkommen att skriva en rad till kansli@wgcc.se
Varje år spelas en “Styrelse- och kommittégolf”, en trevlig dag med tävling och efterföljande middag som klubben bjuder in representanter från styrelsen och kommittéerna till som tack för alla insatser. Utöver det finns en pott med greenfeecheckar att dela på för alla ideellt arbetande.

Kontaktpersoner för veterandamerna är  Katrin Sundling och Charlotte Pousette.