Veterandamer

Veterandamerna har under säsong reserverad tid Måndagar 09:00. Alla damer 65 år och äldre är välkomna att anmäla sig via ”min golf”. I dagsläget är vi så många som 105 damer i ”rätt” ålder varför vi måste sätta upp åldersgränsen för ”Veterandam”.

Utskick med information och spelschema har tillskickats alla veterandamer, saknar du utskicket? Maila kansli@wgcc.se

Veterandamernas Spelschema 2020

Det är den här fina pokalen vi tävlar om på måndagarna! Säsongens Pb tävling instiftades av Hillevi Zethelius redan på 1980 talet. Många kända namn finns ingraverade på pokalen. Väl värd att kämpa för!