Bridge

Klubben har en bridgesektion som varit med sedan starten. Spelkvällar är på tisdagar och under säsongen spelas även ett par golftävlingar “GOBRI”. Från år 2018 består bridgekommittén av Ola Sandström, Anna Silfverling och Johan Fahlström

Bridge-historik
Bridgen på WGCC har anor tillbaka till tidigt 1980-tal då familjen Ödner startade verksamheten och dessutom såg till att en lämplig lokal ställdes i ordning. På den tiden fungerade Marianne och Rune Sinclair som tävlingsledare med undantag för barometrar, som sköttes av elitspelaren Gunnar Hallberg. I mitten av 1980-talet ”formaliserades” bridgen genom att en bridgekommitté bildades i vilken ingick familjen Ödner, förre klubbordföranden Bertil Nordqvist och undertecknad, som då tog över som tävlingsledare. Gunnar Hallberg bestämde sig i samma veva för att flytta från Stockholm och ersattes av Jörgen Lindqvist, mångårig svensk landslagsspelare med bland annat EM-guld på meritlistan. Under första 15-20 åren hade bridgen den utomordentligt stora förmånen att ha ett antal sponsorer, som tillhandahöll prisbord vars like är svåra att överträffa. Ett stort tack skall i detta hänseende riktas till familjen Dangoor, Aina Cahlman, Kerstin och Bertil Nordqvist, familjen Ödner och Lars Åkeson.

Familjen Ödner lyckades också, vid flera tillfällen, locka ett antal elitspelare till klubben och dessutom violinisten Emil Iwring och dubbelpianisterna Stig Holm och Arvid Sundin. Det var också på familjen Ödners initiativ, som det blev ett klubbutbyte med Djursholm i form av golf på dagen och bridge på kvällen. Denna tradition vidmakthölls i många, många år och svanesången sjöngs först för ett par år sedan när det visade sig att DGK hade lika svårt som WGCC att städsla tillräckligt med golfspelare.

Deltagarantalet har stadigt sjunkit från att inledningsvis regelmässigt ha varit 8-11 bord till att nu ha stabiliserats till kring 5-6 st. Noterbart är att i stort sett hälften av dagens deltagare är gäster, som uppenbarligen funnit att WGCC är ett trivsamt ställe att tillbringa en tisdagskväll på. Bridgeklubben har alltså samma problem, som många andra klubbar, nämligen en skral återväxt.

Verksamhetens syfte kan sägas vara tudelat. Dels vill bridgekommittén verka för att tävlingsbridge kan spelas under tävlingsmässiga, men ändå trivsamma former. Dels utgör bridgeverksamheten ett bra komplement till klubbens ”kärnverksamhet”. Detta visar sig inte minst vid de kombinerade golf- och bridgetävlingar som varje år anordnas. Framtiden får utvisa om bridgen kommer att lyckas locka fler deltagare. Förutsättningarna kan inte vara bättre genom att vi har en mycket bra lokal och därigenom inte är beroende av andra aktiviteter inom anläggningen. Dessutom har vi en bra restaurang där bridgespelarna kan ”förbereda” sig för kvällsövningen.

För bridgekommittén Kenneth Gollne som valde att kliva av efter många års förtjänstfull insats i bridgekommittén till år 2018. Klubben tackar Kenneth för ovärderliga insatser!