Greenerna är fortfarande väldigt bra! Men för att lagra energi inför vintern och för att ge greenerna de bästa förutsättningarna för säsongen 2019 måste vi så småningom låta greenerna stärka sig och växa på sig.
Respektera de vita bågarna som sitter på lite olika ställen för att styra gångtrafik. Dessa bågar är till för att slitageytor ska hämta sig.

Håll i hatten och håll ned slagen då det ska bli blåsigt närmaste dagarna!

Lars Andersson
Banchef