Det är fortsatt gynnsamt väder för golfspel och gräsväxt, relativt varmt med bra luftfuktighet. Fairway fortsätter att återhämta sig från sommarens torrperiod. Nu är vi inne i en period då det förekommer en del dimma på morgnarna vilket innebär dålig sikt. Vi vill att ni är uppmärksamma och säkerställer att det är klart för spel framför då det både kan vara andra spelare samt banpersonal som är svåra att se.
Förra helgen togs det ett felbeslut att inte klippa fairways på helgen. Bedömningen var att gräset på fairways inte skulle växa så som det gjorde. Till helgen presenterades tyvärr en bana som inte levde upp till vår standard. Vi drar lärdom av detta. Nu under hösten kommer dagg att åter lägga sig på greener efter klippning men greener kommer fortsatt att klippas varje dag.

Bästa hälsningar
Lars Andersson
Banchef