• Vad gäller fairways så är det positiva att det har börjat växa och det är grönare. Vissa områden som var drabbade av torkan har börjat växa ihop. Vi klipper nu fairways varannan dag på rullande schema. Förhoppningen, baserat på värme och nederbörd, är att de flesta områden kommer att återhämta sig under sensommar och höst. På de områden som inte återhämtar sig så kommer vi att göra punktinsatser med hjälpsådd och extra sanddressning.
  • Försök att respektera de skyltar som dirigerar golfbilarna runt de värst drabbade områdena på golfbanan för att ge de bästa förutsättningarna för att gräset ska kunna återhämta sig.
  • Vi har fått mycket bra kommentarer om våra greener, både från medlemmar, greenfeegäster och från de som spelat företagsgolf. Vår klubbchef Per-Ulrik tycker att greenerna är nära tournivå just nu.

Hälsningar,
Lars Andersson
Banchef